Πολιτική απορρήτου

Ανακοίνωση Ταμείου

Παρακαλούνται τα μέλη του Συλλόγου να επικοινωνήσουν με τον Ταμία για να ενημερωθούν για τυχόν οφειλές τους.Η καταβολή της ετήσιας συνδρομής μπορεί να πραγματοποιηθεί με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου.