Πολιτική απορρήτου

26-08-2014 Επιστολή διαμαρτυρίας στο ΤΕΕ/ΤΚΜ

Ο ΣΕΜΠΧΠΑ κατέθεσε τις προτάσεις του στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την πρόταση της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας για την ανασύσταση του μητρώου μηχανικών, σε συνάρτηση με τα επαγγελματικά δικαιώματα και τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος μηχανικών.

Δείτε την επιστολή εδώ.Ειδικότερα, με το με αρ. πρωτ. 27/20-06-2014 έγγραφό του, διατύπωσε ρητές διαφωνίες επί της προσέγγισης και επιμέρους παρατηρήσεις όσον αφορά την ειδικότητα του Μ.Χ.Π.Π.Α.

Ωστόσο, στα κείμενα που αναφέρονται ως σχετικά με τη «2η φάση της διαβούλευσης», διαπιστώθηκε ότι ελάχιστες (για την ακρίβεια μόνο μία) διορθώσεις / προσαρμογές έγιναν στη βάση των όσων επεσήμανε ο ΣΕΜΠΧΠΑ, χωρίς καμία αιτιολογική προσέγγιση για τις επιλογές αυτές.

Οι χειρισμοί αυτοί επιβεβαιώνουν τις επιφυλάξεις και αντιρρήσεις του ΣΕΜΠΧΠΑ για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και εγείρουν θέματα διαφάνειας και αξιοπιστίας.