Πολιτική απορρήτου
Tags:

18-04-2013 Νόμος 4146/2013

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ ο Νόμος 4146/2013 (ΦΕΚ 90 Α/18.04.2013) σχετικά με τη Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις και συμπεριλήφθηκε τελικά η ειδικότητα ΜΧΠΠΑ στη στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (ʼρθρο 14).

Δείτε τον Νόμο εδώ