Πολιτική απορρήτου
Tags:Ασφάλεια συναλλαγών

Ασφάλεια συναλλαγών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της συνεργαζόμενης Τράπεζας. Στην Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση TLS 1.2 Secure Sockets Layer - SSL.

Η ασφάλεια που παρέχεται είναι πολύ υψηλή καθώς χρησιμοποιούνται:

  • Μήκος Κλειδιού (RSA): 4096 bits
  • Αλγόριθμος Υπογραφής: SHA-256

Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.