Πολιτική απορρήτου

Δ.Σ.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών του Τμημάτων, τα οποία εξελέγησαν κατά τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης που διενεργήθηκαν στις 13 Ιουνίου 2021, έχει ως ακολούθως:

Διοικητικό Συμβούλιο ΣΕΜΠΧΠΑ

Πρόεδρος Αλεξανδροπούλου Αιμιλία
Αντιπρόεδρος Α Λαϊνάς Γιάννης
Αντιπρόεδρος Β Τασοπούλου Αναστασία
Γ. Γραμματέας Κουκούλας Νίκος
Ταμίας Κυριακοπούλου Δήμητρα
Μέλος Γιαννιού Άννα
Μέλος Σωμαράκης Γιώργος

Διοικούσα επιτροπή περιφερειακού τμήματος Κεντρικής Ελλάδας

Πρόεδρος Κουκούλας Νίκος
Αντιπρόεδρος Γιαννιού Άννα
Γραμματέας Κυριακίδης Χαράλαμπος
Ταμίας Μίμης-Στεργιάκης Δημήτρης
Μέλος Λαϊνάς Γιάννης
Μέλος Κούκουρα Σοφία
Μέλος Ματθαιόπουλος Θανάσης

Διοικούσα επιτροπή περιφερειακού τμήματος Βόρειας Ελλάδας

Πρόεδρος Τασοπούλου Νατάσα
Αντιπρόεδρος Κυριακοπούλου Δήμητρα
Γραμματέας Παπαδοπούλου Πόπη
Ταμίας Ζήση Κασσιανή
Μέλος Βεράνη Ελένη
Μέλος Κουτσομάρκος Νίκος

Διοικούσα επιτροπή περιφερειακού τμήματος Κρήτης

Πρόεδρος Ρέμπης Νικόλαος
Γραμματέας Σωμαράκης Γιώργος
Ταμίας Δατσέρη Μαρία
Μέλος Μαμαλάκης Στέλιος
Μέλος Μεραμβελιωτάκη Φένια