Πολιτική απορρήτου
Tags:

Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών του Τμημάτων, τα οποία εξελέγησαν κατά τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης που διενεργήθηκαν στις 11 Ιουνίου 2023, έχει ως ακολούθως:

Διοικητικό Συμβούλιο ΣΕΜΠΧΠΑ

Πρόεδρος Αλεξανδροπούλου Αιμιλία
Αντιπρόεδρος Α Λαϊνάς Γιάννης
Αντιπρόεδρος Β Τασοπούλου Αναστασία
Γεν. Γραμματέας Τσολάκος Φώτης
Ταμίας Παπακωνσταντίνου Βασίλης         
Μέλος Γιαννιού Άννα
Μέλος Κουτσομάρκος Νίκος

Διοικούσα Επιτροπή περιφερειακού τμήματος Κεντρικής Ελλάδας

Πρόεδρος Κουκούλας Νίκος
Αντιπρόεδρος     Γιαννιού Άννα
Γραμματέας Κούκουρα Σοφία
Ταμίας Μίμης-Στεργιάκης Δημήτρης         
Μέλος Κυριακίδης Χαράλαμπος
Μέλος Λαϊνάς Γιάννης
Μέλος Ματθαιόπουλος Θανάσης

Διοικούσα Επιτροπή περιφερειακού τμήματος Βόρειας Ελλάδας

Πρόεδρος Βεράνη Ελένη
Αντιπρόεδρος      Κουτσομάρκος Νίκος
Γραμματέας Παπαδοπούλου Πόπη
Ταμίας Κυριακοπούλου Δήμητρα-Φωτεινή
Μέλος Έππας Δήμος
Μέλος Ζήση Κασσιανή
Μέλος Κουκουρίκου Ευτυχία

Διοικούσα Επιτροπή περιφερειακού τμήματος Κρήτης

Πρόεδρος Σωμαράκης Γιώργος                     
Γραμματέας       Στρογγυλός Νίκος
Ταμίας Δατσέρη Μαρία
Μέλος Παρασύρης Γιάννης
Μέλος Ρεμπής Νίκος