Πολιτική απορρήτου
Tags:

Σύλλογος

Ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ) δημιουργήθηκε το 1998 και αποτελεί το συλλογικό όργανο έκφρασης των Μηχανικών της Ειδικότητας.

Στόχος του ΣΕΜΠΧΠΑ είναι η καλύτερη δυνατή ανταπόκριση στις διαμορφούμενες ανάγκες των μελών του κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Ειδικότερα, βασική επιδίωξη του Συλλόγου είναι:

  • η συμβολή στη συνεχή βελτίωση του χωρικού σχεδιασμού στη χώρα,
  • η συστηματική ενημέρωση των μελών για θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος σχετικά με θέματα χωροταξίας, πολεοδομίας και ανάπτυξης, τοπικού, εθνικού, ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, μέσω ανακοινώσεων και ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων, καθώς και η καθιέρωση μιας περιοδικής ενημερωτικής έκδοσης με θέματα Χωροταξίας- Πολεοδομίας- Ανάπτυξης,
  • η ενημέρωση σχετικά με την προσφορά εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και η βελτίωση της διείσδυσης της Ειδικότητας στην αγορά εργασίας και η διευκόλυνση του επαγγελματικού προσανατολισμού των νέων Μηχανικών της Ειδικότητας κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας,
  • η προώθηση της ενσωμάτωσης των Μηχανικών της Ειδικότητας στο σώμα των Ελλήνων Μηχανικών, η ενεργοποίησή τους και η ανάληψη πρωτοβουλιών,
  • η παρέμβαση για την προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου, όταν και όπου αυτό απαιτείται.

 

Ο Σύλλογος προκειμένου να ανταποκριθεί κατ ελάχιστο στους παραπάνω στόχους με τρόπο οργανωμένο και συστηματικό έχει δημιουργήσει αυτή την ηλεκτρονική σελίδα.

Ο Σύλλογος δημιουργήθηκε το 1998 με πρωτοβουλία των πρώτων αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η πρωτοβουλία ήρθε τη στιγμή ακριβώς που διαπιστώθηκε ότι απουσίαζε, για τη νέα ειδικότητα, ένας μηχανισμός υποστήριξης της διείσδυσης στην αγορά εργασίας.

Η δημιουργία του ΣΕΜΠΧΠΑ αποσκοπούσε στην οργανωμένη υποστήριξη των συμφερόντων της ειδικότητας και στη διαμόρφωση ενός μηχανισμού υποστήριξής της, από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους.

Το βάρος για τον ΣΕΜΠΧΠΑ ήταν και είναι πολύ μεγάλο καθώς πρόκειται για μια ειδικότητα που δεν είχε παράδοση στην ελληνική αγορά εργασίας, αλλά έπρεπε να τη δημιουργήσει.

Ο Σύλλογος αποτελεί ένα κανάλι συστηματικής επικοινωνίας μεταξύ των μελών του και δίνει το παρόν τόσο σε θέματα επιστημονικού πεδίου όσο και σε θέματα προάσπισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων.