Πολιτική απορρήτου
Tags:

Πολιτική απορρήτου του ΣΕΜΠΧΠΑ

1. Ποιοι είμαστε

Ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (εφεξής ΣΕΜΠΧΠΑ)  είναι επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά στην Ελλάδα Διπλωματούχων Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης και έδρα την πόλη του Βόλου, Πεδίον Άρεως, ΤΚ 38334, e-mail: grammateia@chorotaxia.gr, website: http://www.chorotaxia.gr καθώς και http://www.poleodomia.gr
Ο ΣΕΜΠΧΠΑ   σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο και εναρμονίζεται πλήρως με τον Ελληνικό και  Ευρωπαϊκό Κανονισμό (GDPR).

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής, καθώς επίσης και στις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016 (GDPR), αλλά και τις λοιπές διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η παρούσα Πολιτική περί απορρήτου σας ενημερώνει σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζουμε για την προστασία του απορρήτου και για τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας για τον τρόπο συλλογής των πληροφοριών σχετικά με εσάς και την online δραστηριότητά σας και για τον τρόπο χρήσης τους. Η παρούσα Πολιτική είναι άμεσα διαθέσιμη από την κεντρική μας σελίδα και στο κάτω μέρος κάθε ιστοσελίδας του ΣΕΜΠΧΠΑ.

2. Τα προσωπικά δεδομένα – Τι είναι;

«Δεδομένo προσωπικού χαρακτήρα»: είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφορούν μόνο σε φυσικά πρόσωπα και μπορούν να ταυτοποιήσουν ένα φυσικό πρόσωπο, είτε απευθείας και από μόνα τους, είτε σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που έχει στην κατοχή του ο εκάστοτε υπεύθυνος επεξεργασίας. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 και κάθε άλλη σχετική εγχώρια και ευρωπαϊκή νομοθεσία

3. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Ο ΣΕΜΠΧΠΑ συλλέγει τα δεδομένα σας όταν συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής στον Σύλλογο είτε σε φυσική μορφή είτε στον Ιστότοπό του ή όταν επικοινωνείτε μαζί του μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο.
Ο ΣΕΜΠΧΠΑ  ενδέχεται να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες από εσάς για την ολοκλήρωση διαφόρων διαδικασιών, όπως:

  • Εγγραφές μελών και τήρηση αρχείου μελών του Συλλόγου
  • Αποστολή e-mail/newsletter για ενημερωτικούς σκοπούς
  • Δημιουργία προφίλ και επαλήθευση χρήστη
  • Αιτήματα για πληροφορίες

Στους τύπους προσωπικών πληροφοριών που μας παρέχετε ενδέχεται να περιλαμβάνονται:

  • στοιχεία επικοινωνίας, όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας,
  • οικονομικά στοιχεία, όπως ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σας π.χ. σε περίπτωση καταβολής εισφορών,
  • ο αριθμός ταυτότητας που εκδίδεται από το κράτος, 
  • ο αριθμός μητρώου ΤΕΕ,
  • άλλες μοναδικές πληροφορίες, όπως αναγνωριστικά χρήστη και κωδικοί πρόσβασης, προτιμήσεις επικοινωνίας, εκπαιδευτικό και εργασιακό υπόβαθρο και δεδομένα σχετικά με το ενδιαφέρον σας για απασχόληση.

Ο ΣΕΜΠΧΠΑ  συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών/μελών του, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας καθώς και ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας του ΣΕΜΠΧΠΑ μπορεί να χρησιμοποιούν τα στοιχεία αυτά για να τηρείται το αρχείο μελών του Συλλόγου ή για ενημερωτικούς σκοπούς εκτός αν ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας του ΣΕΜΠΧΠΑ δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως μεταφέρει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών/μελών του Συλλόγου σε τρίτους, που δε σχετίζονται με τον ΣΕΜΠΧΠΑ, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/χρήστη/μέλους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Τα μέλη του Συλλόγου εγγράφονται αυτόματα στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) του ΣΕΜΠΧΠΑ. Στο ενημερωτικό δελτίο μπορεί να αιτηθεί να εγγραφεί και υποψήφιο μέλος το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στον Σύλλογο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής (π.χ. δεν έχει εγγραφεί ακόμα στο ΤΕΕ).

Με την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο του ΣΕΜΠΧΠΑ, αποδέχεστε την επικοινωνία μας μαζί σας για ενημερωτικούς σκοπούς. Ο ΣΕΜΠΧΠΑ δεσμεύεται να μην προωθήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε τρίτους. Έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή.

Εκτός από τις πληροφορίες που παρέχετε, ο ΣΕΜΠΧΠΑ ενδέχεται επίσης να συλλέξει πληροφορίες κατά την επίσκεψή σας σε μια τοποθεσία Web του ΣΕΜΠΧΠΑ, σε μια εφαρμογή που παρέχεται μέσω Web ή σε μια τοποθεσία Web που υποστηρίζεται από άλλη εταιρεία εκ μέρους του ΣΕΜΠΧΠΑ, μέσω των εργαλείων αυτόματης συλλογής δεδομένων, που περιλαμβάνουν προειδοποιητικά σήματα Web, cookie και ενσωματωμένες συνδέσεις Web. Αυτά τα εργαλεία συλλέγουν συγκεκριμένες πληροφορίες κίνησης που στέλνει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε σε μια τοποθεσία Web, όπως τον τύπο και τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, τους χρόνους πρόσβασης και τη διεύθυνση της τοποθεσίας Web από όπου μεταβήκατε. Ενδέχεται να συλλέξουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP), το μοναδικό αναγνωριστικό της συσκευής σας, τη συμπεριφορά μεταβίβασής σας μέσω συνδέσεων (δηλαδή, τις σελίδες που βλέπετε, τις συνδέσεις που ακολουθείτε και άλλες ενέργειες που κάνετε σε σχέση με τις τοποθεσίες Web του ΣΕΜΠΧΠΑ ή τις υποστηριζόμενες τοποθεσίες Web), καθώς και πληροφορίες προϊόντων. Ο ΣΕΜΠΧΠΑ  ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων για συγκεκριμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δελτία επικοινωνίας που αποστέλλει και επομένως ενδέχεται να συλλέξει πληροφορίες χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία όταν ανοίγετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κάνετε κλικ σε σύνδεση που περιέχεται σε αυτό. 

Ο ΣΕΜΠΧΠΑ  συλλέγει επίσης πληροφορίες από πηγές που είναι διαθέσιμες δημοσίως και θεωρούνται αξιόπιστες. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα και δημογραφικά δεδομένα/δεδομένα προφίλ. Οι πληροφορίες που συλλέγει ο ΣΕΜΠΧΠΑ  από τις δημόσιες πηγές του ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν μαζί με τις πληροφορίες που συλλέγει όταν επισκέπτεστε τις τοποθεσίες του στο Web.

4. Πολιτική Cookies

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που μεταφέρεται από μια ιστοσελίδα στον υπολογιστή σας. Ο ΣΕΜΠΧΠΑ  και οι συνεργαζόμενες υπηρεσίες μας αποστέλλουν cookies όταν περιηγήστε στην ιστοσελίδα μας. Με την αποδοχή των cookies μας δίνετε πρόσβαση σε πληροφορίες για το πως χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, οι οποίες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από εμάς ή/και συνεργάτες μας, ανώνυμα για να προσωποποιήσουμε την περιήγηση σας.

Οι δύο(2) τύποι cookies που χρησιμοποιούμε είναι:

-Session cookies: δεν παραμένουν στον υπολογιστή σας μετά το κλείσιμο του φυλλομετρητή
-Persistent cookies: Παραμένουν στον υπολογιστή σας έως ότου τα διαγράψετε ή λήξουν.

Οι περισσότεροι browser (φυλλομετρητές) αποδέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά μπορείτε να τα αρνηθείτε παραμετροποιόντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας. Σε περίπτωση που δεν επιτρέπετε την χρήση cookies από τον ΣΕΜΠΧΠΑ και τους συνεργάτες του, υπάρχει περίπτωση να μην είναι δυνατή η χρήση της ιστοσελίδας μας.

5. Σκοπός και νόμιμη αιτία της επεξεργασίας

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που συλλέγουμε από σας για τις χρήσεις που ορίζονται κατωτέρω:

α) Για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την εγγραφή σας στον ΣΕΜΠΧΠΑ,

β) Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας ενημερώσουμε σχετικά με επιστημονικά, εργασιακά και άλλα θέματα.

γ) Για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας,

δ) Για να βεβαιωθούμε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τον υπολογιστή σας, καθιστώντας την Ιστοσελίδα ευκολότερη για εσάς και παρέχοντάς σας πρόσβαση σε όλα τα μέρη της Ιστοσελίδας.

Ο ΣΕΜΠΧΠΑ δεσμεύεται ότι δε θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας για άλλους σκοπούς, πέραν αυτών που αναφέρονται στο παρόν, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, συγκατάθεσή σας.

5. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας

Η επεξεργασία των δεδομένων σας περιορίζεται εντός του ΣΕΜΠΧΠΑ.

Εάν δημοσιεύετε, σχολιάζετε, εκφράζετε ενδιαφέρον ή παράπονα ή μοιράζεστε προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, σε οποιοδήποτε δημόσιο φόρουμ σε μια τοποθεσία του ΣΕΜΠΧΠΑ, κοινωνικό δίκτυο, ιστολόγιο ή άλλο φόρουμ τέτοιου είδους, πρέπει να γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε πληροφορία υποβάλλετε ενδέχεται να αναγνωστεί, θεαθεί, συλλεχθεί ή χρησιμοποιηθεί από άλλους χρήστες αυτών των φόρουμ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία μαζί σας, την αποστολή αυτόκλητων μηνυμάτων ή για σκοπούς που δεν ελέγχονται ούτε από εσάς ούτε από τον ΣΕΜΠΧΠΑ. Ο ΣΕΜΠΧΠΑ  δεν φέρει ευθύνη για τις προσωπικές πληροφορίες που επιλέγετε να υποβάλλετε σε τέτοια φόρουμ.

6. Συνδέσεις σε τοποθεσίες Web που δεν ανήκουν στον ΣΕΜΠΧΠΑ 

Οι τοποθεσίες ή υπηρεσίες του ΣΕΜΠΧΠΑ  ενδέχεται να παρέχουν συνδέσεις προς εφαρμογές, προϊόντα, υπηρεσίες ή τοποθεσίες Web τρίτων για δική σας εξυπηρέτηση και πληροφόρηση. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτές τις συνδέσεις, δεν θα βρίσκεστε πλέον στην τοποθεσία Web του ΣΕΜΠΧΠΑ. Ο ΣΕΜΠΧΠΑ  δεν ελέγχει αυτές τις τοποθεσίες τρίτων ή τις πρακτικές τους περί απορρήτου, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από τις πρακτικές του ΣΕΜΠΧΠΑ. Δεν υποστηρίζουμε και δεν παρέχουμε καμία διαβεβαίωση σε ότι αφορά τις τοποθεσίες τρίτων. Τα προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να γνωστοποιήσετε ή που συλλέγονται από αυτά τα τρίτα μέρη δεν καλύπτονται από τη δήλωση περί απορρήτου του ΣΕΜΠΧΠΑ. Συνιστούμε να διαβάζετε την πολιτική περί απορρήτου κάθε τοποθεσίας με την οποία αλληλεπιδράτε, πριν επιτρέψετε τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών.

Ενδέχεται ο ΣΕΜΠΧΠΑ  να επικοινωνήσει μαζί σας τηλεφωνικά ή να σας αποστείλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό (μέσω newsletter) ή έντυπο ταχυδρομείο με περιεχόμενο που αντιστοιχεί στην ειδικότητά σας και επίσης να παρέχουμε δυνατότητες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που σας επιτρέπουν να μοιράζεστε πληροφορίες στα κοινωνικά σας δίκτυα και να αλληλεπιδράτε με τον ΣΕΜΠΧΠΑ σε διάφορες τοποθεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η χρήση αυτών των δυνατοτήτων ενδέχεται να οδηγήσει στη συλλογή ή την κοινή χρήση πληροφοριών σχετικά με εσάς, ανάλογα με τη δυνατότητα.

Σας συνιστούμε να ελέγχετε τις πολιτικές και τις ρυθμίσεις απορρήτου στις τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης με τις οποίες αλληλεπιδράτε, ώστε να είστε βέβαιοι ότι κατανοείτε ποιες πληροφορίες ενδέχεται να συλλεχθούν, να χρησιμοποιηθούν και να γνωστοποιηθούν από αυτές τις τοποθεσίες.

7. Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από τον ΣΕΜΠΧΠΑ απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, να πληροφορηθείτε κατά πόσο υφίστανται επεξεργασία τα προσωπικά σας δεδομένα, να λάβετε αντίγραφα αυτών των δεδομένων, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία.  

β) Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

γ) Δικαίωμα στη φορητότητα

Έχετε δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (π.χ. σε άλλο Σύλλογο).

δ) Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον ΣΕΜΠΧΑ τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων, το οποίο δύναται να ικανοποιηθεί εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

στ) Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Ο ΣΕΜΠΧΠΑ στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να σταματήσει την επεξεργασία, εκτός και αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

ζ) Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Τηλεομοιοτυπία: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

8. Τροποποίηση Πολιτικής Απορρήτου

Η Πολιτική απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάζει κατά διαστήματα και, εάν αυτό συμβεί, η ενημερωμένη έκδοση θα είναι πάντοτε διαθέσιμη στον ιστότοπό μας. Επίσης, δεσμευόμαστε να σας γνωστοποιούμε τις οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας.