Πολιτική απορρήτου
Tags:

Γενική Συνέλευση Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α (06-04-2013) & Εκλογές 2013

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.) καλεί τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Απριλίου 2013 σε αίθουσα του Τ.Ε.Ε., Νίκης 4, Αθήνα, 1ος όροφος και ώρα 12.00 το μεσημέρι με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Επαγγελματικά και επιστημονικά θέματα
  2. Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. για τη διετία 2011 - 2012
  3. Οικονομικός απολογισμός 2012 και Προϋπολογισμός / Σχέδιο Δράσης 2013
  4. Απολογισμός λειτουργίας Περιφερειακών Τμημάτων
  5. Λοιπά θέματα
  6. Εκλογές - υποβολή και ανακοίνωση υποψηφιοτήτων, εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Συλλόγου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής καθώς και των Διοικουσών Επιτροπών (Δ.Ε.) των Περιφερειακών του Τμημάτων και των Εξελεγκτικών τους Επιτροπών (Ε.Ε.) θα γίνουν την Κυριακή 21 Απριλίου 2013 στην Αθήνα και στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων (Λάρισα και Θεσσαλονίκη - τοπικά εκλογικά τμήματα).