Πολιτική απορρήτου
Tags:

15-03-2014 Γενική Συνέλευση ΣΕΜΠΧΠΑ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.) καλεί τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Μαρτίου 2014 στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα του 4ου ορόφου της Ένωσης Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης (ΕΔΟΘ), Προξένου Κορομηλά 51 και ώρα 12.30 το μεσημέρι.Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. για το 2013
2. Οικονομικός απολογισμός 2013 και Προϋπολογισμός / Σχέδιο Δράσης 2014
3. Απολογισμός λειτουργίας Περιφερειακών Τμημάτων
4. Επαγγελματικά θέματα
5. Επιστημονικά θέματα
6. Λοιπά θέματα