Πολιτική απορρήτου
Tags:

27-04-2016 CIPTEC - Έρευνα Ερωτηματολογίου για τις Καινοτομίες στις Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου CIPTEC: Collective Innovation for Public Transport in European Cities, για το οποίο το Α.Π.Θ. είναι γενικός συντονιστής, αξιολογείται το πώς οι κυρίαρχες κοινωνικές τάσεις και οι τάσεις της αγοράς θα επηρεάσουν στο μέλλον τις Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες στις Ευρωπαϊκές Πόλεις.

Για το σκοπό αυτό, παρακαλείστε να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο, με προβλεπόμενη διάρκεια 10 λεπτών. Δε χρειάζεται να είστε ειδικοί στις μεταφορές για να το συμπληρώσετε.

Δείτε το ερωτηματολόγιο εδώ.Το έργο CIPTEC: Collective Innovation for Public Transport in European Cities (Συλλογική Καινοτομία για τις Δημόσιες Συγκοινωνίες στις Ευρωπαϊκές Πόλεις) χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία «Horizon 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Στο έργο συμμετέχουν δώδεκα (12) εταίροι από επτά (7) Ευρωπαϊκές χώρες, με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στον ρόλο του κύριου συντονιστή.

Το CIPTEC έχει ως στόχο να αυξήσει το μερίδιο των Δημόσιων Αστικών Συγκοινωνιών (ΔΑΣ) μέσω της αύξησης του βαθμού ικανοποίησης των σημερινών επιβατών των ΔΑΣ και μέσω της προσέλκυσης νέων επιβατών στις ΔΑΣ. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα πραγματοποιηθεί με το σχεδιασμό καινοτομιών που θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην αύξηση του μεριδίου των ΔΑΣ, καθώς και με τη διαμόρφωση ενός πλαισίου μέσα από το οποίο θα μπορούν αυτές οι καινοτομίες να αξιοποιηθούν από τους φορείς ενδιαφέροντος.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα: http://ciptec.eu/