Πολιτική απορρήτου
Tags:

14-06-2022 Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (ΤΜΧΑ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη». Το Πρόγραμμα λειτουργεί στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και είναι χωρίς τέλη φοίτησης.Κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας, από την Τετάρτη 1 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ εδώ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310994179

E-mails επικοινωνίας: msc-planresilience@plandevel.auth.gr

                                 info@plandevel.auth.gr