Πολιτική απορρήτου
Tags:

Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΕΜΠΧΠΑ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του Καταστατικού, η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΜΠΧΠΑ θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαΐου 2023 και ώρα 18:30 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας ZOOM (αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης θα σταλούν στο επόμενο διάστημα).


Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επαγγελματικά θέματα

2. Επιστημονικά θέματα

3. Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. για την περίοδο 2021-2023

4. Οικονομικός απολογισμός 2022 και Προϋπολογισμός / Σχέδιο Δράσης 2023

5. Απολογισμός λειτουργίας Περιφερειακών Τμημάτων

6. Λοιπά θέματα

7. Εκλογές – υποβολή και ανακοίνωση υποψηφιοτήτων, εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

Δικαίωμα συμμετοχής στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του ΣΕΜΠΧΠΑ (άρθρο 6 του Καταστατικού) δηλαδή, σύμφωνα με απόφαση της από 06/03/2010 Γ.Σ. όσοι έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές του τρέχοντος έτους και του προηγούμενου αυτού, ήτοι των ετών 2023 και 2022.

Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή στον Σύλλογο, που καταβάλλεται άπαξ, είναι 5 Ευρώ και η ετήσια συνδρομή είναι 10 Ευρώ για όσους συναδέλφους δεν έχουν συμπληρώσει 5ετία από την κτήση του πτυχίου και 15 Ευρώ για όσους συναδέλφους έχουν συμπληρώσει 5ετία από την κτήση του πτυχίου.

Παρακαλούνται τα μέλη του ΣΕΜΠΧΠΑ να τακτοποιήσουν τις οικονομικές οφειλές τους έως τις 28 Απριλίου 2023 καταθέτοντας το αντίστοιχο ποσό στον λογαριασμό του Συλλόγου στην Εθνική Τράπεζα IBAN (ETHNGRAA): GR80 0110 1820 0000 1820 0155 200 και στέλνοντας το αποδεικτικό κατάθεσης στην ταμία του Συλλόγου κα Δήμητρα Κυριακοπούλου (kyriakdi@gmail.com).Το ΔΣ του ΣΕΜΠΧΠΑ