Πολιτική απορρήτου
 Παράταση προθεσμίας τακτοποίησης ετήσιων συνδρομών
Tags:

Παράταση προθεσμίας τακτοποίησης ετήσιων συνδρομών

Αγαπητοί συνάδελφοι,

λαμβάνοντας υπόψη το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον των μελών του Συλλόγου προκειμένου να τακτοποιήσουν τις ετήσιες συνδρομές τους για τη συμμετοχή στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση στις 14 Μάϊου 2023 και τις επερχόμενες Εκλογές, και την ανάγκη όσο το δυνατόν πιο ευρείας συμμετοχής στις συλλογικές διαδικασίες, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για την τακτοποίηση των οικονομικών οφειλών παρατείνεται έως και την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023. Η παράταση αφορά τα μέλη που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, να έχουν δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις της και να θέσουν υποψηφιότητα για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, καθώς και για να συμμετέχουν στις επερχόμενες Εκλογές του Συλλόγου είτε ως υποψήφιοι στα όργανα του Συλλόγου και των Περιφερειακών Τμημάτων (Δ.Σ./Δ.Ε. και Ε.Ε.) είτε ως ψηφοφόροι.

Το ΔΣ του ΣΕΜΠΧΠΑ