Πολιτική απορρήτου
Τεχνικός Ασφαλείας: Προσθήκη Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης
Tags:

Τεχνικός Ασφαλείας: Προσθήκη Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης

Δημοσιεύτηκε η υπ αριθμ. Υ.Α. 83324/2023 (ΦΕΚ 5683/Β/27-9-2023) σύμφωνα με την οποία η ειδικότητα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης μπορεί να ασκεί καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας στους εξής κλάδους οικονομικής δραστηριότητας:
19. Δημόσια Έργα
20. α) Εμπόριο
20. β) Μεταφορές, Αποθηκεύσεις, Επικοινωνίες
20. γ) Τράπεζες και λοιπά Οικονομικά ιδρύματα, Ασφάλειες
20. δ) Λοιπές Υπηρεσίες