Πολιτική απορρήτου
Συνάντηση ΠΤΒΕ-ΣΕΜΠΧΠΑ με το ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
Tags:συνάντηση,ΤΕΕ,ΤΕΕ/ΤΚΜ

Συνάντηση ΠΤΒΕ-ΣΕΜΠΧΠΑ με το ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Συνάντηση εργασίας είχαν το Προεδρείο του ΤΕΕ/ΤΚΜ με την νεοεκλεγείσα Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Βόρειας Ελλάδας του ΣΕΜΠΧΠΑ, την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023. Από την πλευρά του ΤΕΕ/ΤΚΜ συμμετείχαν ο Πρόεδρος, κ. Γιώργος Τσακούμης και ο Γεν. Γραμματέας Μανώλης Μπελιμπασάκης, ενώ από την πλευρά του ΠΤΒΕ συμμετείχαν η κα. Ε. Βεράνη, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής και ο κ. Ν. Κουτσομάρκος, Αντιπρόεδρος. Η συνάντηση διεξήχθει σε άκρως φιλικό και συναδελφικό κλίμα και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τόσο την ειδικότητα όσο και τον κλάδο των μηχανικών γενικότερα, καθώς και θέματα χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, στη συνάντηση έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο πρόγραμμα πολεοδομικού σχεδιασμού Κωνσταντίνος Δοξιάδης, στα προβλήματα που εμφανίζονται μέχρι στιγμής στην υλοποίησή του, καθώς και στους τρόπους ενίσχυσης της συμβολής των Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στην έγκαιρη, αποτελεσματική και ποιοτική υλοποίηση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων. 
 
Επιπλέον, συζητήθηκαν χρόνιες παθογένειες στο σχεδιασμό του χώρου και το σύστημα διακυβέρνησης που ταλανίζουν την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, για την άμβλυνση των οποίων η συμβολή του τεχνικού κόσμου είναι καθοριστική. Σε αυτό το πλαίσιο επισημάνθηκε για ακόμη μία φορά η σημασία του ορθού χωρικού σχεδιασμού για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.