Πολιτική απορρήτου
Τοποθέτηση ΣΕΜΠΧΠΑ στη δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις»
Tags:νομοσχέδιο,παραθαλάσσιες περιοχές,αιγιαλός,παραλία

Τοποθέτηση ΣΕΜΠΧΠΑ στη δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις»

Ο ΣΕΜΠΧΠΑ απέστειλε σχόλια και παρατηρήσεις στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το νομοσχέδιο «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις»