Πολιτική απορρήτου
Tags:

2003 Παιδεία και Επάγγελμα Μηχανικού

Ο Σύλλογος μας συμμετέχει στην οργανωτική επιτροπή του τριημέρου που διοργανώνει το ΤΕΕ με θέμα: Παιδεία και Επάγγελμα Μηχανικού.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα οργανωθούν στρογγυλά τραπέζια για κάθε ειδικότητα μηχανικών και θα γίνουν εισηγήσεις και τοποθετήσεις σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού, τις σπουδές του και τα θέματα της επαγγελματικής ισοτιμίας. Το ΔΣ κατέθεσε πρόταση σχετικά με τη σύνθεση του στρογγυλού τραπεζιού για την ειδικότητα των Μηχανικών χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε μία σύνθεση που μπορεί να προσφέρει όχι θεωρητικά και μόνο για το περιεχόμενο της ειδικότητας (πράγμα που έχει επαναληφθεί κατά κόρον), αλλά αντιθέτως θέλουμε μία σύνθεση που να προσφέρει στα τρέχοντα θέματα που απασχολούν την ειδικότητα και αυτά είναι:

1. Η προσαρμογή του προγράμματος σπουδών σε σχέση με την εμπειρία των μηχανικών της ειδικότητας από την αγορά αλλά και με τις σύγχρονες τάσεις στα θέματα του χώρου

2. Η ενημέρωση από φορείς του Δημοσίου σχετικά με προβλήματα αλλά και τάσεις στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών του χώρου που μας ενδιαφέρουν

3. Η ενημέρωση από το ΤΕΕ για τα προβλήματα των νέων μηχανικών (καθώς εμείς όλοι εντασσόμαστε στους νέους) και ειδικότερα της ειδικότητάς μας

4. Η ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ και πώς αυτό επηρεάζει /ενσωματώνει τις νέες ειδικότητες

5. Η ενημέρωση σχετικά με το νέο σχέδιο νόμου για τη ΓΕΜ και πως μας επηρεάζει

6. Η κατανόηση από το ΤΕΕ των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ειδικότητας από την εμπειρία του Συλλόγου αλλά και επαγγελματιών Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Με την εκδήλωση αυτή δίδεται από το ΤΕΕ χώρος προβληματισμού και διαλόγου για την ειδικότητά μας, για πρώτη φορά.

Με την ευχή η πρότασή μας να υιοθετηθεί από το ΤΕΕ, καλούμε όλα τα μέλη να παρευρεθούν και να στηρίξουν την προσπάθεια του ΔΣ. Στο τραπέζι θα συμμετέχουν και μηχανικοί άλλων ειδικοτήτων. Το ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί από το site όταν οριστικοποιηθεί.