Πολιτική απορρήτου
Tags:

14-17 Οκτωβρίου 2015, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ SPECIAL, Θεσσαλονίκη

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ για τον Χωρικό και Ενεργειακό Σχεδιασμό στην Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του Προγράμματος SPECIAL (Spatial Planning and Energy for Communities In All Landscapes)

Θεσσαλονίκη 14 – 17 Οκτωβρίου 2015, Κτίριο ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου 49)
 
Δείτε εδώ την πρόσκληση και την αίτηση συμμετοχής.Το Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης (ΤΜΣ-Θ, τέως ΟΡΘΕ), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης (ΣΑΘ) και ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ), σας καλούν να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα SPECIAL.

Το «Πρόγραμμα» αποσκοπεί στη μετάδοση θεωρητικών γνώσεων, μέσα από την παροχή θεωρητικής κατάρτισης, καθώς και στην πρακτική εφαρμογή, μέσα από τη διοργάνωση και υλοποίηση εργαστηρίου (workshop), στο αντικείμενο του ενεργειακού χωρικού σχεδιασμού σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα, με γνώμονα την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης.