Πολιτική απορρήτου
Tags:

16-03-2018 Εκδήλωση στο ΑΠΘ

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, το Περιφερειακό Τ΅ή΅α Βορείου Ελλάδος του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδο΅ίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΠΤΒΕ- ΣΕΜΠΧΠΑ) και ο Σύλλογος φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης διοργανώνουν εκδήλωση ΅ε θέμα «Σπουδές του Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης και προοπτικές απασχόλησης».

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση αναφορικά ΅ε τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις ευκαιρίες απασχόλησης στην αγορά εργασίας.

Η εκδήλωση θα πραγ΅ατοποιηθεί στις 16 Μαρτίου 2018 στο α΅φιθέατρο «Π.Παναγιωτόπουλος» της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, ώρες 9:30-13:00.

Δείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα εδώ.

Δείτε την αφίσα εδώ.