Πολιτική απορρήτου
Tags:

15-06-2018 1ο Εθνικό Roadshow Παρουσίασης του Έργου INTENSSS-PA

Ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και η εταιρεία BPM, σας προσκαλούν στο 1ο Εθνικό Roadshow Παρουσίασης του Έργου INTENSSS-PA.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 15 Ιουνίου 2018 στο Μακεδονία Παλλάς, ώρες 10.00 – 14.00.

Δείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα εδώ. 

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.Σκοπός της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση της προσέγγισης και των αποτελεσμάτων του έργου INTENSSS-PA “A Systematic Approach for Inspiring & Training Energy - Spatial - Socioeconomic Sustainability to Public Authorities” (HORIZON2020), και η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ δημοσίου, άλλων φορέων και επαγγελματιών αναφορικά με τις απαραίτητες ικανότητες και εργαλεία σχετικά με τη θεσμοποίηση της ολοκλήρωσης του ενεργειακού με τον χωρικό σχεδιασμό σε περιφερειακό επίπεδο.

Το έργο INTENSSS-PA υποστηρίζει δημόσιους φορείς να ενσωματώσουν τον ενεργειακό σχεδιασμό στον χωρικό σχεδιασμό και στο περιφερειακό φυσικό και κοινωνικοοικονομικό τοπίο. Βασικό εργαλείο είναι η κατάρτιση Περιφερειακών Ολοκληρωμένων και Βιώσιμων Ενεργειακών Σχεδίων τα οποία αναπτύσσονται μέσω της πιλοτικής εφαρμογής και ελέγχου του μοντέλου του «Ζωντανού Εργαστηρίου» (Living Lab) σε κάθε μία από τις επτά περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο.