Πολιτική απορρήτου

23-04-2019 Διαγωνισμός ιδεών για τη λίμνη Τριχωνίδα

Προκήρυξη διαγωνισμού ιδεών με απονομή βραβείων με τίτλο «Στρατηγική χωροταξική ανάπτυξη της περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας».

Δείτε την περίληψη της προκήρυξης εδώ.