Πολιτική απορρήτου
Επετειακή επιστημονική ημερίδα για τα 100 χρόνια από τη θεσμοθέτηση του Ν.Δ. του 1923
Tags:

Επετειακή επιστημονική ημερίδα για τα 100 χρόνια από τη θεσμοθέτηση του Ν.Δ. του 1923

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ του 1923

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη θεσμοθέτηση του Ν.Δ. του 1923 «Περί σχεδίων πόλεων και κωμών του κράτους και οικοδομής αυτών», το πρώτο, θεμελιακό νομοθέτημα πολεοδομικού σχεδιασμού στην Ελλάδα, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ), ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ) προγραμματίζουν τη διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας με θέμα το σύστημα χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στην ένταξή του στο ευρωπαϊκό θεσμικό τοπίο.

Ξεκινώντας από μια συνοπτική αναγνώριση της συνεισφοράς του Ν.Δ. του 23 στην ιστορική του συγκυρία και τη διαχρονική εφαρμογή του, βασικός στόχος και φιλοδοξία της ημερίδας είναι η διερεύνηση των σύγχρονων τάσεων και απαιτήσεων στον ολοκληρωμένο χωρικό σχεδιασμό, η ανάδειξη των διακυβευμάτων του σήμερα για τη χώρα και η εκτίμηση της ανταπόκρισης του συστήματος σ ́ αυτά, μετά την λεγόμενη Χωροταξική - Πολεοδομική Μεταρρύθμιση της περιόδου 2014-20

Με κεντρική επιδίωξη την ανάπτυξη επιστημονικού προβληματισμού αλλά και τη διατύπωση προτάσεων για την ασκούμενη πολιτική σχεδιασμού του χώρου στην Ελλάδα, η ημερίδα επικεντρώνεται στη διερεύνηση ερωτημάτων που ομαδοποιούνται στις εξής θεματικές ενότητες: (α) ιστορική αναδρομή, (β) ρόλος και χαρακτήρας του συστήματος χωρικού σχεδιασμού, εστιάζοντας στη στρατηγική, κανονιστική και επιχειρησιακή του διάσταση, (γ) σχεδιασμός και προστασία του εξωαστικού χώρου και της υπαίθρου, σε σχέση με την εκτός σχεδίου δόμηση και τα ειδικά αδειοδοτικά καθεστώτα και (δ) διαδικασίες λήψης αποφάσεων, συμμετοχή, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα.

Η ημερίδα προγραμματίζεται για τις αρχές Δεκεμβρίου 2023 και θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις.

Πληροφορίες:

ΕΛΛΕΤ: elet@ellinikietairia.gr, 210 3225245

ΣΕΠΟΧ: sepox1981@sepox.gr

ΣΕΜΠΧΠΑ: grammateia@chorotaxia.gr