Πολιτική απορρήτου
Εκδήλωση «+ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Συμμετοχικός σχεδιασμός για την αστική κινητικότητα»
Tags:Erasmus+,DEMO4PPL,συμμετοχικός σχεδιασμός,αστική κινητικότητα

Εκδήλωση «+ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Συμμετοχικός σχεδιασμός για την αστική κινητικότητα»

Το Εργαστήριο Υποδομών, Τεχνολογικής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΕΥΤεΠοΑ) του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην εκδήλωση-συζήτηση με τίτλο «+ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Συμμετοχικός σχεδιασμός για την αστική κινητικότητα», που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου Digital Education Modules 4 Participatory Planning, DEMo4PPL (Πρόγραμμα Erasmus+). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 26 Μαρτίου, στις 18:00 στο κτήριο ΤΜΧΠΠΑ, Πεδίον Άρεως, Βόλος, και διαδικτυακά μέσω MSTeams (σύνδεσμος). Συνημμένα μπορείτε να βρείτε την αφίσα και το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Το αντικείμενο της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση και η ανταλλαγή γνώσης και απόψεων σχετικά με τις πρακτικές, προοπτικές και προκλήσεις για την εφαρμογή του συμμετοχικού σχεδιασμού στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της αστικής κινητικότητας καθώς και για την εκπαίδευση και εξειδίκευση των φοιτητών ως μελλοντικών μηχανικών σε μεθόδους και εργαλεία συμμετοχικού σχεδιασμού. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν φοιτητές, εκπρόσωποι τοπικών φορέων, διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό και άλλοι ενδιαφερόμενοι.

Το έργο DEMo4PPL, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος ο ΣΕΜΠΧΠΑ, στοχεύει στην ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή ενός ευέλικτου, σπονδυλωτού πανεπιστημιακού προγράμματος εκπαίδευσης στον συμμετοχικό σχεδιασμό, καλύπτοντας τα θεματικά πεδία: Σχεδιασμός χρήσεων γης, ανάπτυξη της υπαίθρου, σχεδιασμός και διαχείριση τουρισμού, αστική κινητικότητα.