Πολιτική απορρήτου
Tags:

16-02-2023 / Θέσεις εργασίας

ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ-ΧΩΡΟΤΑΚΤΕΣ ζητoύνται από την GIMISIS + ASSOCIATES για πλήρη απασχόληση.Απαιτούνται: Σπουδές Πολεοδόμου-Χωροτάκτη (BEng/Dipl. ή MSc), ελάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών σε σχετικό αντικείμενο

Επιθυμητά: AutoCAD, GIS (Arc ή QGIS), MS Project

Θα εκτιμηθούν: Οργανωμένη και συνδυαστική σκέψη, Προσαρμοστικότητα, Διάθεση για εξέλιξη

Προσφέρονται: Άμεση πρόσληψη, Σταθερότητα, Ομαδικό πλαίσιο συνεργασίας, Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον

Επικοινωνίαhr@pgimisis.gr, 2108316398, Αθήνα