Πολιτική απορρήτου
Θέσεις εργασίας / Πολεοδόμοι-Χωροτάκτες & Πολεοδόμος-Χωροτάκτης-GIS expert (Αθήνα)
Tags:θέση εργασίας,gis,πολεοδόμος,χωροτάκτης

Θέσεις εργασίας / Πολεοδόμοι-Χωροτάκτες & Πολεοδόμος-Χωροτάκτης-GIS expert (Αθήνα)

Από την GIMISIS + ASSOCIATES ζητούνται Πολεοδόμοι-Χωροτάκτες (2 θέσεις) & Πολεοδόμος-Χωροτάκτης-GIS expert (1 θέση), για πλήρη απασχόληση.

Απαιτούνται: Σπουδές Πολεοδόμου-Χωροτάκτη (BAή MSc) / MSc Γεωπληροφορικής, Οργανωμένη και συνδυαστική σκέψη, Προσαρμοστικότητα, Διάθεση μάθησης-εξέλιξης