Πολιτική απορρήτου
Θέσεις εργασίας / Σύμβουλος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Επενδυτικών Έργων, Σύμβουλος Εκπόνησης Μελετών
Tags:θέσεις εργασίας,Θεσσαλονίκη

Θέσεις εργασίας / Σύμβουλος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Επενδυτικών Έργων, Σύμβουλος Εκπόνησης Μελετών

Η εταιρία PlanO2 Consulting αναζητά 2 στελέχη τα οποία: α) θα αναλάβουν την υποβολή και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα, β)  θα συμμετέχουν στην εκπόνηση μελετών και αναλύσεων στους τομείς της οικονομίας, περιβάλλοντος, κοινωνικών αναλύσεων, επιχειρηματικότητας, τεχνολογιών πληροφορικής και άλλων θεμάτων αιχμής.

α) Σύμβουλος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Επενδυτικών Έργων

Η εταιρία planOConsulting, στο πλαίσιο ανάπτυξης των εργασιών της στον τομέα των ιδιωτικών επενδύσεων, αναζητά στελέχη τα οποία θα αναλάβουν την υποβολή και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων τα οποία αφορούν όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα.

Τα στελέχη τα οποία θα ενταχθούν στην ομάδα της planOConsulting θα αναλάβουν την εκπόνηση οικονομικών αναλύσεων και επιχειρηματικών σχεδίων την προετοιμασία, υποβολή και διαχείριση έργων στο πλαίσιο επιδοτούμενων δράσεων,

Χαρακτηριστικά και προφίλ υποψηφίου/ας

 • Διετής εμπειρία στη διαχείριση εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου ή/και του ΕΣΠΑ
 • Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης σε συναφή πεδία
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Πολύ καλές γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης έργων

Επιθυμητά προσόντα

 • Μεταπτυχιακός τίτλος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στη Λογιστική και στα Χρηματοοικονομικά
 • Εμπειρία στη λογιστική διαχείριση διπλογραφικών βιβλίων

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό μισθό
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Εξαιρετικές δυνατότητες εκπαίδευσης σε δυναμικά πεδία
 • Δυνατότητες εξέλιξης και ιεραρχικής ανέλιξης

Αν ενδιαφέρεστε για τη θέση, στείλτε το βιογραφικό σας με e-mail στο info@plano2.gr για τη θέση ΙΔ

 

β) Σύμβουλος Εκπόνησης Μελετών

Η εταιρία planO2, Consultingστο πλαίσιο ανάπτυξης των εργασιών της στον τομέα των ειδικών μελετών και εμπειρογνωμοσύνων, αναζητά στελέχη τα οποία θα συμμετέχουν στην εκπόνηση μελετών και αναλύσεων στους τομείς της οικονομίας, περιβάλλοντος, κοινωνικών αναλύσεων, επιχειρηματικότητας, τεχνολογιών πληροφορικής και άλλων θεμάτων αιχμής. Επίσης, θα συμμετέχουν στην προετοιμασία έργων και προτάσεων στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προτάσεων.

Χαρακτηριστικά και προφίλ Υποψήφιας/ ου

 • Πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο Οικονομικών, Κοινωνικών, Πολυτεχνικών ή Θετικών Επιστημών
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άριστη ικανότητα επιστημονικής συγγραφής κειμένων
 • Διετή εμπειρία στην εκπόνηση μελετών/ ερευνών στο πλαίσιο εθνικών/ ευρωπαϊκών προγραμμάτων

 Επιθυμητά προσόντα:

 • Διδακτορικός τίτλος
 • Καλή γνώση στατιστικής, ποσοτικών μεθόδων ανάλυσης και σχετικών εργαλείων 
 • Ειδική εμπειρία στην εκπόνηση αξιολογήσεων
 • Πολύ καλές γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης έργων

 Η εταιρεία προσφέρει:

 •         Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό μισθό
 •         Άριστο περιβάλλον εργασίας
 •         Εξαιρετικά υψηλές δυνατότητες εκπαίδευσης σε δυναμικά πεδία
 •         Δυνατότητες εξέλιξης και ιεραρχικής ανέλιξης

Αν ενδιαφέρεστε για τη θέση, στείλτε το βιογραφικό σας με e-mail στο info@plano2.gr για τη θέση RP