Πολιτική απορρήτου
Θέσεις εργασίας / 2 Χωροτάκτες-Πολεοδόμοι Μηχανικοί
Tags:θέση εργασίας

Θέσεις εργασίας / 2 Χωροτάκτες-Πολεοδόμοι Μηχανικοί

Η εταιρία Δαίδαλος Μελετητική - Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΕ, με έδρα την Αθήνα, αναζητά 2 στελέχη, έναν έμπειρο/η χωροτάκτη – πολεοδόμο μηχανικό και ένα νέο/α χωροτάκτη – πολεοδόμο μηχανικό (ή  Αρχιτέκτονα, ή  Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο Μηχανικό), για συνεργασία στην εκπόνηση δημόσιων και ιδιωτικών μελετών χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: dedalosconsulting@gmail.com