Πολιτική απορρήτου
Θέση εργασίας / 1 Χωροτάκτης-Πολεοδόμος Μηχανικός
Tags:θέση εργασίας,Αθήνα

Θέση εργασίας / 1 Χωροτάκτης-Πολεοδόμος Μηχανικός

Η εταιρεία ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. αναζητά Μηχανικό Χωροταξίας και Πολεοδομίας για ένταξη σε ομάδα μελέτης εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Τ.Π.Σ). Πρόκειται για θέση πλήρους απασχόλησης στο γραφείο μας στην Αθήνα.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Τ.Π.Σ).
 • Επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων με χρήση GIS και CAD.
 • Συγγραφή τεχνικών και επιστημονικών κειμένων.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανικού Χωροταξίας και Πολεοδομίας ή άλλων συναφών ειδικοτήτων.
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Άριστη γνώση GIS και CAD.
 • Ευχέρεια στη σύνθεση δεδομένων και συγγραφή τεχνικών κειμένων.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία σε μελέτες χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού (ΓΠΣ – ΣΧΟOΑΠ, ΕΠΣ, Πολεοδομικές Μελέτες κλπ).
 • Γνώση πολεοδομικής Νομοθεσίας.

Προσφέρουμε:

 • Σταθερό ωράριο εργασίας πενθήμερης απασχόλησης.
 • Δυνατότητα εξέλιξης επαγγελματικών δεξιοτήτων σε ένα δυναμικό και συνεργατικό περιβάλλον.
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών.

Τρόπος Υποβολής Αίτησης: Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στην ομάδα μας, παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο info@chorometria.gr