Πολιτική απορρήτου
Tags:

14-02-2009 Ολομέλεια Π.Τ. Βόρειας Ελλάδας

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος Βόρειας Ελλάδας του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.) καλεί τα μέλη του σε τακτική Ολομέλεια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος, το Σάββατο 14/02/2009 και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα της Ένωσης Δημοσιουπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης (ΕΔΟΘ), Προξένου Κορομηλά 51, Ημιόροφος.