Πολιτική απορρήτου
Tags:

02-03-2013 Ολομέλεια Π.Τ. Βόρειας Ελλάδας

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος Βόρειας Ελλάδας του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.) καλεί τα μέλη του σε τακτική Ολομέλεια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος, το Σάββατο 2 Μαρτίου 2013 και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα της Ένωσης Δημοσιουπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης (ΕΔΟΘ), Προξένου Κορομηλά 51, Ημιόροφος.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Επαγγελματικά θέματα
  2. Ενημέρωση για το ΤΣΜΕΔΕ και τον ΕΟΠΠΥ
  3. Απολογισμός πεπραγμένων της Δ.Ε. για τα έτη 2011-2012
  4. Οικονομικός απολογισμός 2012 και Προϋπολογισμός – Σχέδιο Δράσης 2013
  5. Συμμετοχή μελών του ΠΤΒΕ-ΣΕΜΠΧΠΑ σε δράσεις και ομάδες εργασίας του συλλόγου
  6. ʼλλα θέματα 
  7. Εκλογή τοπικής εφορευτικής επιτροπής και υποβολή υποψηφιοτήτων

Μετά το πέρας της Ολομέλειας θα ακολουθήσει η κοπή της πίτας για το 2013