Πολιτική απορρήτου
Tags:

15-03-2014 Ολομέλεια Περιφερειακού Τμήματος Βόρειας Ελλάδας

Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος Βόρειας Ελλάδας του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ) καλεί τα μέλη του σε τακτική Ολομέλεια,σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος, το Σάββατο 15 Μαρτίου 2014 και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα 4ου ορόφου της Ένωσης Δημοσιουπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης (ΕΔΟΘ), Προξένου Κορομηλά 51.

Μετά το πέρας της Ολομέλειας του Περιφερειακού Τμήματος Βόρειας Ελλάδας του ΣΕΜΠΧΠΑ θα ακολουθήσει η Γενική Συνέλευση του ΣΕΜΠΧΠΑ.Θέματα ημερήσιας διάταξης:
• Απολογισμός πεπραγμένων της Δ.Ε. για τo προηγούμενο έτος
• Οικονομικός απολογισμός 2013 και Προϋπολογισμός – Σχέδιο Δράσης 2014
• Συμμετοχή μελών του ΠΤΒΕ- ΣΕΜΠΧΠΑ σε δράσεις και ομάδες εργασίας του συλλόγου
• ʼλλα θέματα