Πολιτική απορρήτου
banner

ΠΤ-Βόρειας Ελλάδας

Ιστορικό: Το Περιφερειακό Τμήμα Βόρειας Ελλάδας του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. ιδρύθηκε το 2005 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η περιοχή αρμοδιότητάς του είναι οι Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με τις αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες.

Η έδρα του Περιφερειακού Τμήματος Βόρειας Ελλάδας είναι: Μ. Αλεξάνδρου 49, κτίριο ΤΕΕ/ΤΚΜ, T.K. 546 43, Θεσσαλονίκη.

01-01-2022 Θέσεις του Π.Τ. Βόρειας Ελλάδας για το ΕΠΣ για το παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
11-03-2018 Ολομέλεια Π.Τ. Βόρειας Ελλάδας
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
03-03-2017 Ολομέλεια Π.Τ. Βόρειας Ελλάδας
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
09-05-2016 URBACT Resilient Europe
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
26-02-2016 Ολομέλεια Π.Τ. Βόρειας Ελλάδας
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
13-01-2016 Δελτίο Τύπου ΤΕΕ/ΤΚΜ ασφαλιστικό
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
17-03-2015 ΤΕΕ/ΤΚΜ Πρόσκληση για εξωτερικό συνεργάτη
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
07-03-2015 Πρόσκληση Ολομέλειας ΠΤ Βόρειας Ελλάδας
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
03-04-2014 Εκδήλωση ΣΕΜΠΧΠΑ ΠΤΒΕ
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
15-03-2014 Ολομέλεια Περιφερειακού Τμήματος Βόρειας Ελλάδας
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
02-03-2013 Ολομέλεια Π.Τ. Βόρειας Ελλάδας
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
22-01-2013 Επιστολή του Π.Τ. Βόρειας Ελλάδας για την ορθή προκήρυξη διαγωνισμού
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
10-03-2012 Ολομέλεια Π.Τ. Βόρειας Ελλάδας
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
05-05-2011 Γνωμοδότηση του ΠΤ Βόρειας Ελλάδας για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
05-11-2010 Γνωμοδότηση του ΠΤ Βόρειας Ελλάδας για το Ενιαίο Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών Μεταφορών Θεσσαλονίκης 2020
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
03-06-2010 Δελτίο Τύπου του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
28-05-2010 Προγράμματα Αστικής Αναγέννησης και Βιώσιμη Ανάπτυξη: Ελληνικές και Βρετανικές Εμπειρίες
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
14-02-2009 Ολομέλεια Π.Τ. Βόρειας Ελλάδας
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
30-01-2009 Γνωμοδότηση του ΠΤ Βόρειας Ελλάδας για την επικαιροποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
12-1-2009 Ανακοίνωση του ΠΤ Βόρειας Ελλάδας για το αναθεωρημένο Σχέδιο Κ.Υ.Α. του ΕΧΠ για τον Τουρισμό
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
05-11-2008 Σύνοψη γνωμοδότησης του Π.Τ. Βόρειας Ελλάδας για τη μετεγκατάσταση της Δ.Ε.Θ.
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
29-03-2007 Ολομέλεια ΠΤ Βόρειας Ελλάδας
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα