Πολιτική απορρήτου
banner

ΠΤ-Βόρειας Ελλάδας

Ιστορικό: Το Περιφερειακό Τμήμα Βόρειας Ελλάδας του ΣΕΜΠΧΠΑ ιδρύθηκε το 2005 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η περιοχή αρμοδιότητάς του είναι οι Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με τις αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες. Η έδρα του Περιφερειακού Τμήματος Βόρειας Ελλάδας είναι: Μ. Αλεξάνδρου 49, κτίριο ΤΕΕ/ΤΚΜ, T.K. 546 43, Θεσσαλονίκη.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Περιφερειακού Τμήματος Βόρειας Ελλάδας του ΣΕΜΠΧΠΑ, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του 2011, βρίσκεται εδώ.