Πολιτική απορρήτου
Tags:

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΤ Κ&Δ Θεσσαλίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ).