Πολιτική απορρήτου
Tags:

Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Ελλάδας

Βασικός σκοπός της ίδρυσης του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Ελλάδας, είναι η συσπείρωση και κοινή και οργανωμένη δράση των μελών του στη περιοχή αρμοδιότητάς του με στόχους:

α) Τη συμβολή στη ρύθμιση θεμάτων Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Χώρας και ειδικότερα τη συλλογική επεξεργασία, διερεύνηση, ανάδειξη και επίλυση των τοπικών προβλημάτων της περιοχής αρμοδιότητάς του, όπως επίσης και στην προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης του χώρου στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.

β) Την προώθηση και προάσπιση των νομίμων και δικαίων οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών με την οργάνωση και τον συντονισμό των προσπαθειών τους καθώς και η συνεχής βελτίωση των όρων άσκησης του επαγγέλματός τους, και η οργανωμένη προβολή των κοινών απόψεών τους.

γ) Τη συνεργασία και την κοινή δράση με τους αντίστοιχους τοπικούς ή περιφερειακούς φορείς των άλλων τεχνικών, το ΤΕΕ, τους συλλόγους των άλλων επιστημόνων και εργαζομένων, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την τοπική αυτοδιοίκηση, το Πανεπιστήμιο κλπ, στην κατεύθυνση της ωφέλειας του κοινωνικού συνόλου.