Πολιτική απορρήτου
Tags:

09-03-2013 Ολομέλεια Π.Τ. Θεσσαλίας

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.) καλεί τα μέλη του στην ετήσια τακτική Ολομέλεια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και στο Καταστατικό του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., το Σάββατο 9 Μαρτίου 2013, σε αίθουσα του κτιρίου του Τ.Ε.Ε. / Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας  (Καλλιθέας 7 & Τζαβέλα – Λάρισα, Ισόγειο) και ώρα  12.00 μ.μ.Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Επαγγελματικά θέματα
  2. Απολογισμός πεπραγμένων της Δ.Ε. για τα έτη 2011- 2012.
  3. Οικονομικός Απολογισμός 2012 και Προϋπολογισμός - Σχέδιο Δράσης 2013.
  4. ʼλλα θέματα
  5. Εκλογή τοπικής εφορευτικής επιτροπής και υποβολή υποψηφιοτήτων. 

Η παρουσία όλων των συναδέλφων είναι απαραίτητη.