Πολιτική απορρήτου
Tags:

08-03-2014 Ολομέλεια Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ) καλεί τα μέλη του σε τακτική Ολομέλεια,σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος, το Σάββατο 8 Μαρτίου 2014 σε αίθουσα του κτιρίου του ΤΕΕ Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας (Καλλιθέας 7 & Τζαβέλα – Λάρισα, Ισόγειο) και ώρα 12.00 μ.μ.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός πεπραγμένων της Δ.Ε. για το 2013.
2. Οικονομικός Απολογισμός 2013 και Προϋπολογισμός - Σχέδιο Δράσης 2014.
3. Συμμετοχή μελών Π.Τ. σε ομάδες εργασίας και δράσεις του Π.Τ.
4. ʼλλα θέματα