Πολιτική απορρήτου
Tags:

17-04-2015 Γνωμοδότηση ΠΤ Κεντρικής Ελλάδας

Γνωμοδότηση του ΣΕΜΠΧΠΑ-ΠΤ Κεντρικής Ελλάδας για το Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ Λάρισας. Δείτε εδώ.