Πολιτική απορρήτου
Tags:

04-03-2017 Ολομέλεια Π.Τ. Κεντρικής Ελλάδας

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Ελλάδας του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.) καλεί τα μέλη του σε τακτική Ολομέλεια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Μαρτίου 2017 σε αίθουσα του κτιρίου του ΤΕΕ - Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας (Καλλιθέας 7 & Τζαβέλα – Λάρισα, στο Ισόγειο) και ώρα 11.00 π.μ. 

Δείτε την Ημερήσια Διάταξη εδώ.