Πολιτική απορρήτου
banner

ΠΤ-Κεντρικής Ελλάδας

Ιστορικό: Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Ελλάδας του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. ιδρύθηκε αρχικά ως Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας το 2007 και μετονομάστηκε-επεκτάθηκε το 2011, σε Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας.

Το 2015 μετονομάστηκε εκ νέου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σε Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Ελλάδας, με την ένταξη σε αυτό των αποφοίτων της Στερεάς Ελλάδας. Η περιοχή αρμοδιότητάς του είναι οι Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με τις αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες.

Η έδρα του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας είναι: Καλλιθέας 7 & Τζαβέλα, κτίριο ΤΕΕ/ΤΚΔΘ, T.K. 412 22, Λάρισα.
09-02-2019 Ολομέλεια ΠΤΚΕ - Κοπή βασιλόπιτας
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
05-07-2018 Εκδήλωση «Ενέργεια & Χωρικός Σχεδιασμός» στο πλαίσιο του έργου INTENSSS-PA
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
05-07-2018 Εκδήλωση «Ενέργεια & Χωρικός Σχεδιασμός» στο πλαίσιο του έργου INTENSSS-PA
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
23-05-2018 Διαβούλευση για το ΣΒΑΑ Δήμου Τρικκαίων
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
09-02-2018 Π.Τ. Κεντρικής Ελλάδας: Ολομέλεια και κοπή πίτας
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
04-03-2017 Ολομέλεια Π.Τ. Κεντρικής Ελλάδας
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
27-02-2016 Ολομέλεια Π.Τ. Κ.Ελλάδας
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
29-05-2015 Γνώμη ΠΤ Κεντρικής Ελλάδας για το ΣΒΑΚ Δήμου Λαρισαίων
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
17-04-2015 Γνωμοδότηση ΠΤ Κεντρικής Ελλάδας
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
28-03-2015 Διεύρυνση ΠΤ Θεσσαλίας σε ΠΤ Κεντρικής Ελλάδας
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
28-02-2015 Πρόσκληση Ολομέλειας ΠΤ Θεσσαλίας
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
07-04-2014 Επιστολή ΠΤΘ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
08-03-2014 Ολομέλεια Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
blog
26-01-2014 Ετήσια εκδήλωση ΠΤΘ ΣΕΜΠΧΠΑ
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
blog
20-01-2013 Κοπή πίτας του Π.Τ. Θεσσαλίας
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
09-03-2013 Ολομέλεια Π.Τ. Θεσσαλίας
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
20-01-2013 Πρωτοχρονιάτικη πίτα Π.Τ. Θεσσαλίας
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
16-05-2011 ΠΤ Θεσσαλίας: Ένταξη ΜΧΠΠΑ σε προκήρυξη
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
11-05-2011 ΠΤ Θεσσαλίας: Γνωμοδότηση για την αναθεώρηση και επέκταση του Γ.Π.Σ. Βόλου
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
16-11-2010 ΠΤ Κ&Δ Θεσσαλίας: Επιστολή για τις εκκρεμείς διαδικασίες ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
15-04-2010 ΠΤ Κ&Δ Θεσσαλίας: Γνωμοδότηση για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Λάρισας (Β στάδιο)
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
27-03-2010 ΠΤ Κ&Δ Θεσσαλίας: Εισήγηση ΣΕΜΠΧΠΑ στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
14-02-2009 Ολομέλεια Π.Τ. Κ. & Δυτ. Θεσσαλίας
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
09-10-2008 ΠΤ Κ&Δ Θεσσαλίας: Παρέμβαση για την παρακολούθηση των ΓΠΣ & ΣΧΟΟΑΠ
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Ελλάδας
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΤ Κ&Δ Θεσσαλίας
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα