Πολιτική απορρήτου
banner

ΠΤ-Κρήτης

Ιστορικό: Το Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. ιδρύθηκε το 2021 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η περιοχή αρμοδιότητάς του είναι η Περιφέρεια Κρήτης και απευθύνεται σε μέλη του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. που είναι εγγεγραμμένα στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), Τμήμα Ανατολικής Κρήτης (ΤΑΚ) ή Τμήμα Δυτικής Κρήτης (ΤΔΚ) ή έχουν επαγγελματική έδρα ή κατοικούν στην Περιφέρεια Κρήτης.

Η έδρα του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης είναι: Γρεβενών και Πρεβελάκη, Ηράκλειο 712 02, κτίριο ΤΕΕ/ΤΑΚ.

Email επικοινωνίας: prd.crete@gmail.com

blog
16/11/2023 Τοποθέτηση του Π.Τ. Κρήτης για την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη 9β: Περιοχές Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων και Ρεθύμνου (μέρους)