Πολιτική απορρήτου
Tags:

08-11-2007 Παρατηρήσεις - Προτάσεις για το Σχέδιο ΚΥΑ του Εθνικού Χωροταξικού

Παρατηρήσεις - προτάσεις για το Σχέδιο ΚΥΑ (έκδοση Νοεμβρίου 2007) του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Κατεβάστε εδώ το αρχείο σε μορφή .pdf