Πολιτική απορρήτου
Tags:

08-02-2012 Επιστολή Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Πύργου

Ο Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. απέστειλε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου σχετικά με την ανάγκη πρόβλεψης κάλυψης θέσεων προϊσταμένων από μηχανικούς της ειδικότητας.

Κατεβάστε εδώ το αρχείο σε μορφή .pdf