Πολιτική απορρήτου
Tags:

28-02-2012 Έγγραφο Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. σχετικά με το Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών

Ο Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. απέστειλε παρατηρήσεις επί της πρότασης της Ομάδας Εργασίας του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. για τη συγκρότηση του Μητρώου Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

Κατεβάστε εδώ το αρχείο σε μορφή .pdf