Πολιτική απορρήτου
Tags:

21-10-2012 Παρέμβαση Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. στη διαβούλευση Σχεδίου Νόμου για την πρόβλεψη θέσεων Μ.Χ.Π.Π.Α.

Παρέμβαση του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. στη διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου για τη Διαμόρφωση φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις για την πρόβλεψη στελέχωσης των Διευθύνσεων του ʼρθρου 4 με Μηχανικούς Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.Ειδικότερα, η παρέμβαση αφορούσε στα Οργανωτικά θέματα του Κεφαλαίου Α του Σχεδίου Νόμου και στο ʼρθρο 04 σχετικά με τη «Στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων Αδειοδοτήσεων και Δημόσιων Στρατηγικών Επενδύσεων».

Η παρέμβαση κατέληξε με το αίτημα για την προσθήκη της ειδικότητας στον Κλάδο Π.Ε. Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ή/και ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης.

Kατεβάστε εδώ το αρχείο σε μορφή .pdf

http://www.opengov.gr/ypoian/?c=5356

http://www.opengov.gr/ypoian/?p=3340