Πολιτική απορρήτου
Tags:

11-04-2013 Επιστολή Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. σχετικά με την πρόταση του Τ.Ε.Ε. για την Ανώτατη Παιδεία

Ο Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. έστειλε επιστολή στον πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. σχετικά με την πρόταση για την ανώτατη παιδεία με τίτλο «Καταγραφή των στρεβλώσεων της Ανώτατης Παιδείας και των επιπτώσεών τους στα τεχνικά επαγγέλματα, στην ανάπτυξη και στην ελληνική κοινωνία» που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 05.03.2013 και στην οποία η ειδικότητα Μ.Χ.Π.Π.Α. χαρακτηρίζεται ως περιορισμένου εύρους.

Δείτε την επιστολή εδώ