Πολιτική απορρήτου

22-07-2013 Άποψη του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον Τουρισμό

Ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.) απέστειλε την άποψή του για το υπό διαβούλευση Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό» και την αλληλένδετη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Δείτε εδώ την άποψη του Συλλόγου.