Πολιτική απορρήτου
Tags:

14-02-2014 Διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ για την «Περιβαλλοντική αναβάθμιση & ιδιωτική πολεοδόμηση»

O Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης απέστειλε την άποψή του για το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και  Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί - Χρήσεις Γης», του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Δείτε τη γνωμοδότηση εδώ