Πολιτική απορρήτου
Tags:

20-11-2016 Κοινή Ανακοίνωση

Κοινή ανακοίνωση του ΣΕΜΠΧΠΑ, του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος και του Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών Ορυκτών Πόρων.

Δείτε την κοινή ανακοίνωση εδώ.Κοινή ανακοίνωση του ΣΕΜΠΧΠΑ, του Συλλόγου Μηχανικών Περιβάλλοντος και του Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών Ορυκτών Πόρων σχετικά με το άρθρο 29 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη Υποδομών Εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας, αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, και λοιπές διατάξεις».