Πολιτική απορρήτου

21-11-2016 Γνώμη του ΣΕΜΠΧΠΑ για το Σχέδιο Νόμου «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Ο ΣΕΜΠΧΠΑ κατέθεση γνώμη στη διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Δείτε τη γνώμη του Συλλόγου εδώ.