Πολιτική απορρήτου

29-11-2016 Γνώμη του ΣΕΜΠΧΠΑ για το Σχέδιο Νόμου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό

Ο ΣΕΜΠΧΠΑ κατέθεσε γνώμη στη διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014».

Δείτε τη γνώμη του Συλλόγου εδώ.